Runinskrifter.net

Föremåltyp trådspole

Inskrifter på föremål av typ trådspole (1):