Runinskrifter.net

Föremåltyp tand

Inskrifter på föremål av typ tand (3):