Runinskrifter.net

Föremåltyp sylskaft

Inskrifter på föremål av typ sylskaft (1):