Runinskrifter.net

Föremåltyp svärdspärla

Inskrifter på föremål av typ svärdspärla (1):