Runinskrifter.net

Föremåltyp svärdknapp

Inskrifter på föremål av typ svärdknapp (1):