Runinskrifter.net

Föremåltyp stämnyckel

Inskrifter på föremål av typ stämnyckel (1):