Runinskrifter.net

Föremåltyp spjutskaft

Inskrifter på föremål av typ spjutskaft (1):