Runinskrifter.net

Föremåltyp spisel

Inskrifter på föremål av typ spisel (1):