Runinskrifter.net

Föremåltyp spatel

Inskrifter på föremål av typ spatel (2):