Runinskrifter.net

Föremåltyp spann

Inskrifter på föremål av typ spann (2):