Runinskrifter.net

Föremåltyp spade

Inskrifter på föremål av typ spade (1):