Runinskrifter.net

Föremåltyp solurssten

Inskrifter på föremål av typ solurssten (1):