Runinskrifter.net

Föremåltyp smörspade

Inskrifter på föremål av typ smörspade (1):