Runinskrifter.net

Föremåltyp släde

Inskrifter på föremål av typ släde (1):