Runinskrifter.net

Föremåltyp skyffel

Inskrifter på föremål av typ skyffel (1):