Runinskrifter.net

Föremåltyp skridsko

Inskrifter på föremål av typ skridsko (2):