Runinskrifter.net

Föremåltyp skinnskrapa

Inskrifter på föremål av typ skinnskrapa (1):