Runinskrifter.net

Föremåltyp skida

Inskrifter på föremål av typ skida (4):