Runinskrifter.net

Föremåltyp skafthålsyxa

Inskrifter på föremål av typ skafthålsyxa (2):