Runinskrifter.net

Föremåltyp sigillstamp

Inskrifter på föremål av typ sigillstamp (2):