Runinskrifter.net

Föremåltyp sigill

Inskrifter på föremål av typ sigill (1):