Runinskrifter.net

Föremåltyp rotta

Inskrifter på föremål av typ rotta (1):