Runinskrifter.net

Föremåltyp ringnål

Inskrifter på föremål av typ ringnål (1):