Runinskrifter.net

Föremåltyp rem

Inskrifter på föremål av typ rem (1):