Runinskrifter.net

Föremåltyp prylskaft

Inskrifter på föremål av typ prylskaft (1):