Runinskrifter.net

Föremåltyp plåt

Inskrifter på föremål av typ plåt (1):