Runinskrifter.net

Föremåltyp pelarfot

Inskrifter på föremål av typ pelarfot (1):