Runinskrifter.net

Föremåltyp pall

Inskrifter på föremål av typ pall (1):