Runinskrifter.net

Föremåltyp påtnål

Inskrifter på föremål av typ påtnål (1):