Runinskrifter.net

Föremåltyp oljelampa

Inskrifter på föremål av typ oljelampa (1):