Runinskrifter.net

Föremåltyp nålbryne

Inskrifter på föremål av typ nålbryne (1):