Runinskrifter.net

Föremåltyp myntprov

Inskrifter på föremål av typ myntprov (1):