Runinskrifter.net

Föremåltyp myntliknande

Inskrifter på föremål av typ myntliknande (1):