Runinskrifter.net

Föremåltyp monstrans

Inskrifter på föremål av typ monstrans (1):