Runinskrifter.net

Föremåltyp mjölbinge

Inskrifter på föremål av typ mjölbinge (1):