Runinskrifter.net

Föremåltyp mejsel

Inskrifter på föremål av typ mejsel (1):