Runinskrifter.net

Föremåltyp måttsticka

Inskrifter på föremål av typ måttsticka (2):