Runinskrifter.net

Föremåltyp mätstock

Inskrifter på föremål av typ mätstock (1):