Runinskrifter.net

Föremåltyp mässbok

Inskrifter på föremål av typ mässbok (1):