Runinskrifter.net

Föremåltyp krucifix

Inskrifter på föremål av typ krucifix (2):