Runinskrifter.net

Föremåltyp korstol

Inskrifter på föremål av typ korstol (2):