Runinskrifter.net

Föremåltyp korbåge

Inskrifter på föremål av typ korbåge (1):