Runinskrifter.net

Föremåltyp kolinskrift

Inskrifter på föremål av typ kolinskrift (1):