Runinskrifter.net

Föremåltyp kittel

Inskrifter på föremål av typ kittel (1):