Runinskrifter.net

Föremåltyp kapitäl

Inskrifter på föremål av typ kapitäl (1):