Runinskrifter.net

Föremåltyp kanna

Inskrifter på föremål av typ kanna (1):