Runinskrifter.net

Föremåltyp hink

Inskrifter på föremål av typ hink (2):