Runinskrifter.net

Föremåltyp handsknål

Inskrifter på föremål av typ handsknål (3):