Runinskrifter.net

Föremåltyp hårnål

Inskrifter på föremål av typ hårnål (1):