Runinskrifter.net

Föremåltyp glas

Inskrifter på föremål av typ glas (1):